buy generic dapoxetine canada dapoxetine mail order. men’s health. asthma, erectile dysfunction, patches new, erection packs.

CAMARCIO

ทำไมต้องใช้เครื่องกรองน้ำดื่ม

คำถามนี้น่าจะอยู่ในความคิดของคนหลายคนว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้เครื่องกรองน้ำ เนื่องจากว่าในปัจจุบันเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้ำที่ยังไม่ผ่านการกรองจะมีสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเจือปนมากขนาดไหน  ไม่ว่าจะใช้เพื่อบริโภคหรืออุปโภค ยิ่งถ้าเป็นบริโภคก็ยิ่งเสี่ยงต่อการที่มีสารตกค้างในร่างกาย สิ่งเจือปนก็จะเป็นพวกคลอรีน หินปูน สนิม เหล็ก หรือบางทีอาจจะเป็นพวกเศษดินเศษโคลนปนเข้ามาด้วย ดังนั้นเครื่องกรองน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างมาก เพื่อทำการกรองสารหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆเหล่านี้ออกไปให้หมดและให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพต่อร่างกาย

มาตรฐานเครื่องกรองน้ำ Camarcio

 • มาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม THAI INDUSTRIAL STANDARD มอก. 900-2547
 • มาตรฐFDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration ซึ่งเป็นองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มาตรฐาน SGS สถาบันทดสอบมาตราฐานต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด
 • องค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ (NSF International) สำนักงานแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของฝ่ายให้การรับรองคุณภาพน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  รวมถึงฝ่ายควบคุมความปลอดภัยอาหาร NSF-CMi
 • Water Quality Association  (สมาคมคุณภาพน้ำ)  เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นในด้านการบำบัดน้ำของครัวเรือน  และองค์กรทุกขนาดโดยได้มอบรางวัล Gold Seal Mark เพื่อมอบให้แก่ระบบที่ไดมาตรฐาน  หรือสูงเกินมาตรฐานในด้าน การลดสิ่งปนเปื้อน ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ ในการทดสอบคุณภาพน้ำ
 • ISO9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ
  และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
 • เครื่องกรองน้ำคามาร์ซิโอ ได้รับหมายเลขสิทธิบัตร 5985143 จากสหรัฐอเมริกา
  และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF

ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องกรองน้ำ Camarcio

 • PURITY
  ผ่านการทดสอบและการรับรองจากสมาคมคุณภาพน้ำ(WQA) ว่าเป็นเครื่องกรองน้ำทางจุลชีววิทยา
  • ปลอดภัยเป็น 2 เท่าทั้งเชื้อโรคและแบคทีเรีย ด้วยระบบกรองด้วยแสง Ultra Violet
  • น้ำสะอาดบริสุทธิ์ถึง 99.9% กรองได้ละเอียด 0.0001 ไมครอน เล็กกว่าเส้นผมของเรา 500,000 เท่า
  ด้วยระบบ Reverse Osmosis

 

 • HEALTHY
  • สุขภาพดีขึ้น ด้วย Anti Hydrocarbon (ช่วยยับยั้ง สารก่อมะเร็ง)
  • เพิ่มแร่ธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียมและโซเดียมในน้ำดื่ม ให้คุณได้รับแร่ธาตุอย่างสมดุล
  • ห่างไกลจากเชื้อโรคที่มาจากน้ำ อาทิเช่น H-7 ที่เกิดขึ้นจากการดื่มน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน

 

 •  TASTY
  • รสชาตินุ่มนวล
  • ได้ความรู้สึกสดชื่น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ยังคงได้รับเกลือธรรมชาติและแร่ธาตุที่มาพร้อมน้ำดื่ม

 

 • EASY
  • ง่ายต่อการใช้งานสำหรับทุกคนในครอบครัว
  • สะดวกต่อกิจวัตรประจำวันของคุณ

 

 • GUARANTEE
  • กล้ารับประกันคุณภาพสินค้า นาน 2 ปี

ประหยัดมากกว่าเมื่อติดเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำนอกจากจะช่วยรักษาความสะอาดของน้ำแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด
ที่สูงถึงเฉลี่ย 9,125* บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เครื่องกรองน้ำพบว่าค่าใช้จ่าย
ลดลงเหลือ 1,825 บาทต่อคนต่อปี* นับว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำบรรจุขวดโดยเฉลี่ยต่อปี สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำถึงร้อยละ 80

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ของระบบให้ครบตามรายการประกอบเครื่อง
 2. ใช้ที่ขันกระบอกหมุนกระบอกไส้กรองเพื่อนำกระบอกไส้กรองมาแกะพลาสติกหุ้มจากนั้นนำไส้กรองใส่กลับตามเดิมพร้อมขันกระบอกไส้กรองให้แน่น
 3. นำชุดอุปกรณ์ต่อน้ำจากท่อประปา ซึ่งประกอบด้วยข้อต่อ 3 ทางและวาล์วเปิด-ปิดน้ำต่อเข้ากับท่อประปา
 4. นำสายน้ำต่อเข้ากับไส้กรองขั้นตอนสุดท้าย โดยปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับก๊อกน้ำดื่ม
 5. นำสายต่อเข้ากับกระบอกไส้กรอง โพลีโพรพีลีน โดยปลายสายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับชุดอุปกรณ์ต่อน้ำจากท่อประปา
 6. เปิดวาล์วน้ำเพื่อให้น้ำไหลเข้าเครื่องผ่านไส้กรองจนเต็มระบบ
 7. เปิดก๊อกน้ำปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 5 นาทีเพื่อล้างไส้กรองก่อนการใช้งาน และไล่อากาศภายในเครื่องกรองน้ำ

faq_01

การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ

• ทำไมต้องเปลี่ยนไส้กรอง (เครื่องกรองน้ำ)
ระบบการกรองน้ำส่วนใหญ่ ใช้คาร์บอน ถ่าน หรือวัสดุกรองแบบผสม เพื่อช่วยลดสิ่งปนเปื้อนประเภทสารอินทรีย์เป็นต้น ระบบกรองแบบนี้มักลดสิ่งปนเปื้อนได้ทางใดทางหนึ่ง ในการใช้งาน เมื่อมีสารปนเปื้อนผ่านเข้ามาสู่พื้นผิวของวัสดุกรอง หากสิ่งปนเปื้อนมีขนาดใหญ่กว่าวัสดุกรองก็จะถูกดักไว้บนพื้นผิว ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมีการใช้งานมากขึ้นพื้นผิวของวัสดุกรองก็จะเต็มไปด้วยขยะที่มาจากสารปนเปื้อน ทำให้การกรองเป็นไปได้ช้าลง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่พื้นผิวของวัสดุกรองจะเต็ม และถึงเวลาเปลี่ยน
• ความถี่ในการเปลี่ยนไส้กรอง (เครื่องกรองน้ำ)
โดยปกติแล้วเครื่องกรองน้ำที่ใช้ภายในบ้านจะมีการติดตั้ง รอบ/ระยะเวลาของการทำงาน/ใช้งาน ระยะเวลา ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่เป็นการประมาณการการใช้งานภายในบ้านทั่วไป ถ้าจะให้แน่ใจว่าไส้กรองยังสามารถลดสารปนเปื้อน หรือสามารถใช้งานได้ดีก็ควรจะเปลี่ยนไส้กรองเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด เลือกไส้กรอง(เครื่องกรองน้ำ) ที่ได้มาตรฐาน แม้ว่าจะไม่มีการกำหนดมาตรฐานที่เป็นสากล แต่ไส้กรองที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการรับรอง ซึ่งบางครั้งอาจเหมือนใช้งานได้จากรูปร่างและขนาดที่พอดีกับเครื่องกรองน้ำ และมีน้ำไหลออกมาเสมือนผ่านการกรอง แต่ความเป็นจริงแล้ว ไส้กรองที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำ น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าในด้านคุณภาพของน้ำที่ผ่านการกรอง เนื่องจากได้รับการตรวจสอบในทุกกระบวนการว่าน้ำที่ผ่านการกรองจะมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่โรงงานผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำได้กำหนดไว้
• อายุการใช้งานของไส้กรอง
อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับสภาพ การใช้งาน การบำรุงดูแลรักษา นอกจากการเปลี่ยนไส้กรองแล้ว เราควรดูแลไส้กรองให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง และมีระยะเวลาการใช้งานตามระยะเวลาของไส้กรอง เบื้องต้นในการดูแล รักษาไส้กรองคือ ไม่ควรถอดสารที่อยู่ในไส้กรองมาทำความสะอาด ห้ามใช้ของมีคมขูดขีดข่วนไส้กรอง ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ล้างทำความสะอาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรอง ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน รวมทั้งปริมาณน้ำที่ใช้ คุณภาพน้ำดิบที่ใช้ ทำให้ต้องเปลี่ยนไส้กรองเร็วกว่าที่ควรจะเป็น และที่สำคัญไส้กรองต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและจำเป็นต้องเปลี่ยนในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี

• อายุการใช้งานของไส้กรอง PP
1. เมื่อใช้กรองน้ำประปาประมาณ 2500 ลิตรหรือ 3 เดือน
2. เมื่อพบว่าผิวด้านในของไส้กรองสกปรกมาก ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้
3. เมื่อพบว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองไหลออกมาช้า หรือน้อยผิดปกติ กรองน้ำได้น้อยกว่า 1ลิตร/ นาที
แสดงว่าผิวไส้กรองสกปรก เกิดการอุดตันไม่สามารถกรองน้ำได้

• อายุการใช้งานของไส้กรอง MF
1. เมื่อใช้กรองน้ำประมาณ 5000 ลิตร หรือ 6 เดือน ถึง 1 ปี
2. เมื่อพบว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองยังคงมี ความกระด้าง เช่น มีคราบหินปูนปนมากับน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง
หรือใกล้เคียงกับน้ำที่ยังไม่ผ่านเครื่องกรอง

• อายุการใช้งานของไส้กรอง CIF
1. เมื่อใช้กรองน้ำประมาณ 5000 ลิตรหรือ 6 เดือนถึง 1 ปี
2. เมื่อพบว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองยังคงมี สี กลิ่น และรส ผิดปกติ เช่นสีของน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง
เหมือนหรือใกล้เคียงกันน้ำที่ยังไม่ผ่านเครื่องกรองกลิ่นคลอรีนของน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกับน้ำที่ยังไม่ผ่านเครื่องกรองกลิ่น ที่เกิดการหมักหมมของตะกอนติดมากับน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง

• อายุการใช้งานของไส้กรอง UF
1. เมื่อใช้กรองน้ำประมาณ 15000-20000 ลิตร หรือ 12 เดือน ถึง 18 เดือน
2. เมื่อพบว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองไหลออกช้าหรือน้อยผิดปกติ หรือกรองได้น้อยกว่า 1 ลิตร/ นาที

• อายุการใช้งานของไส้กรอง RO
1. เมื่อใช้กรองน้ำประมาณ 5000-10000 ลิตร หรือ 6 เดือน ถึง 1 ปี
2. เมื่อพบว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองไหลออกช้าหรือน้อยผิดปกติ หรือกรองได้น้อยกว่า 1 ลิตร/ นาที

• อายุการใช้งานของไส้กรอง Crystal Stone
1. เมื่อใช้กรองน้ำประมาณ 5000 -10000 ลิตร หรือ 6 เดือน ถึง 1 ปี
2. เมื่อพบว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองไหลออกช้าหรือน้อยผิดปกติ หรือกรองได้น้อยกว่า 1 ลิตร/ นาที

ประเภทและคุณสมบัติต่างๆของไส้กรอง

AC (Activated Carbon Block)
• คาร์บอนอัดแท่ง กรองได้ 5 ไมครอน ทำหน้าที่กรอง กลิ่น สี คลอรีน สารเคมี และโลหะหนักต่างๆ
เช่น ตะกั่ว ทองแดง ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก และสารโฮโดรคาร์บอน (สารก่อมะเร็ง)

CIF (Carbon In Filter)
• เป็นการกรอง 3 ชั้น ในไส้กรองเดียว
– ชั้นแรก เป็นไส้กรอง sediment 5 ไมครอน
– ชั้นกลาง บรรจุคาร์บอนเกล็ด ได้รับมาตรฐาน มอก. และ ฮาลาน
– ชั้นในสุด มีไส้ตะกอน 1 ไมครอน ได้รับการทดสอบ จาก สถาบัน SGS
หมายเลข รายงานการทดสอบ TWA 3341033 สามารถกรองได้ละเอียดกว่าคาร์บอนอัดแท่ง 5 เท่า

CRYSTAL STONE
• ระบบไส้กรองหินแร่ เป็นการกรองน้ำ 4 ขั้นตอน และในขั้นตอนที่ 5 ช่วยเปลี่ยนค่าความเป็นกรดด่าง
โดยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันที เช่น แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม และโซเดียม
พร้อมทั้งสร้างกระบวนการ ‘Detox’ ช่วยขจัดสารพิษในน้ำ จึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า น้ำแร่ประจำบ้านมีคุณภาพอย่างแท้จริง
• อัตราการกรอง 70 ลิตร / ชม.
GAC
• เกล็ดคาร์บอน ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำที่จะทำการติดตั้ง ไส้กรองเกล็ดคาร์บอน (GAC) ทำหน้าที่ เพิ่มความสามารถ
ในการดูดจับสารเคมีคลอรีน ฟีนอล ไฮโดรคาร์บอน (สารก่อมะเร็ง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MF (Microfiltration)
• ผลิตจาก Polypropylene บริสุทธิ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก FDA มีคุณสมบัติคล้ายเรซิ่น
สามารถกรองละเอียดได้ถึง 0.3 ไมครอน ลดปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ไนเตรท
ซัลเฟต และสารหนู ปรับความกระด้างของน้ำโดยการแลกเปลี่ยนอิออน แต่ยังคงเหลือปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียม ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ปรับปรุงน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน ซึ่งเป็นน้ำที่
เหมาะสำหรับการดื่ม ลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่ว ทำหน้าที่ในการถ่ายเทประจุขนาดเล็กในน้ำเพื่อลด
ความกระด้าง ลดการเกิดคราบหินปูนของน้ำเมื่อใช้กรองน้ำบาดาล

PAC (Post Carbon)
• มีประสิทธิภาพในการกำจัด กลิ่น สี และรสที่ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังช่วยลดความกระด้างในน้ำ
และทำให้น้ำมีรสชาดดียิ่งขึ้น

PE (Polyethylene)
• กรองได้ 5-10 ไมครอน สามารถแยกตะกอน โคลน ทราย และอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 5-10 ไมครอน

PP (Polypropylene) or Sediment PP
• ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูงที่มีรูขนาด 5 ไมครอนพันทับกันหลายชั้น ทำให้คุณสมบัติใน
การดักจับสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนที่หลุดติดเข้ามากับน้ำ หรือจากการดูดของปั๊มน้ำ เช่น ตะกอน
เศษสนิม ผง และโลหะหนักอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเส้นใยทับกันหลายชั้นมาก จึงสามารถ
กรองสิ่งสกปรกได้เล็กกว่า 5 ไมครอน มีคุณสมบัติในการดักจับตะกอนได้ดีกว่าคาร์บอน จึงเป็นขั้นตอน
การกรองก่อนการกรองคาร์บอน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองคาร์บอนไม่ให้อุดตันเร็ว

Resin
• เรซินมีโพลีสไตรีน (Polystyrene) เป็นส่วนประกอบหลัก ลักษณะเป็นเม็ดกลมเรียบ มีขนาดสม่ำเสมอ
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.6 มม. มีคุณสมบัติในการลดปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ไนเตรท
ซัลเฟตและสารหนู ปรับความกระด้างของน้ำ แต่ในบางกรณีสภาพน้ำที่จะนำมาผ่านเครื่องกรองน้ำมีความ
กระด้างมาก จะทำให้อายุการใช้งานของไส้กรองสั้นลง ทำให้ต้องเปลี่ยนไส้กรองเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

RO Membrane
• เป็นระบบกรองน้ำโดยผ่านเยื่อเมมเบรนพิเศษที่ เรียกว่า TFC (Thin Film Composite)
มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน (ขนาดใกล้เคียงโมเลกุลของน้ำ) หรือเล็กกว่าเส้นผมของเรา
500,000 เท่า น้ำที่ได้จึงมีความใกล้เคียงกับน้ำกลั่น จึงสามารถดื่มได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับการกรอง
น้ำกร่อย หรือน้ำที่มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) สูง และน้ำที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงทำหน้าที่ในการกรอง สารแขวนลอย ตะกอนความขุ่นแบคทีเรียที่ปนเปื้อนกับน้ำที่มีขนาด 0.0001 ไมครอนขึ้นไป
faq_02

 

UF Membrane
• ผลิตจากใยโพลีเอทเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulfone) หรือ PES เป็นกระบวนการกรองโดยใช้เมมเบรน
ที่มีขนาดของรูพรุนขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน เพื่อทำหน้าที่ในการดักจับสารปนเปื้อน แบคทีเรียและสารอินทรีย์
ขนาดจิ๋ว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกรอง คอลลอยล์ โปรตีน, แบคทีเรีย, ไวรัสโปรโตซัวปรสิต แต่ไม่กำจัด
แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
faq_03

UV Lamp
• เป็นการกรองและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆด้วยแสง Ultra violet หลอด UV
มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ โดยใช้วิธีการฉายลำแสงอุลตร้าไวโอเล็ท สามารถทำลายแบคทีเรีย และไวรัสที่
อยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้มากกว่า 90% ช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำ ปัจจุบันเมมเบรน
ส่วนสำคัญที่สุดของเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ท คือ หลอด UV

เครื่องทำน้ำอุ่นมีกี่ประเภท

เครื่องทำน้ำอุ่นแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องทำน้ำอุ่นแบบทำน้ำอุ่นได้จุดเดียวและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบทำน้ำอุ่นได้หลายจุด ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่าแบบจุดเดียว ในการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นควรเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับความจำเป็นภายในครอบครัวและเลือกซื้อรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงหากต้องการใช้น้ำอุ่นเพื่ออาบน้ำเท่านั้น ก็ควรจะเลือกซื้อและติดตั้งชนิดทำน้ำอุ่นได้จุดเดียว และควรเลือกหม้อต้มที่ไม่กระจายความร้อนออกภายนอกเพราะสามารถลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น

กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตการอาบน้ำอุ่นเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้อาบ สายน้ำอุ่น
ณ อุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้สูบฉีดไปทั่วร่างกาย
• การอาบน้ำอุ่นช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย และเกิดการตื่นตัว ช่วยรักษาบรรเทา
ความปวดเมื่อย และความตึงเครียดของกล้ามเนื้อตามร่างกาย
• ปราศจากสิ่งสกปรกอุดตันรูขุมขน การอาบน้ำในอุณหภูมิที่พอเหมาะ จะช่วยรักษาผิวพรรณ
ชะล้างไขมันบนผิวหนังและทำความสะอาดลึกถึงรูขุมขนได้ดีกว่า
• เพิ่มความสดชื่น คืนความกระปรี้กระเปร่า เพราะสายน้ำอุ่นจะลดประจุบวก และเพิ่มประจุลบรอบข้างใน
อากาศขณะอาบน้ำช่วยทำให้คุณหายใจได้คล่องขึ้น รู้สึกสดชื่นภายหลังจากอาบน้ำ
“รู้อย่างนี้แล้ว หันมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่า เพื่อสุขภาพที่ดี”

การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

faq_04

ขั้นตอนที่ 1 • กำหนดตำแหน่งที่จะติดเครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้อง น้ำก่อน ควรให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ฝักบัวและอยู่สูงจากพื้นประมาณ 1.60 ม. เจาะผนังด้วยสว่าน แบบกระแทก ฝังพุกยึดเครื่องทำน้ำอุ่น
ขั้นตอนที่ 2 • เดินสายไฟจากเมนไฟเดิมขนาด 2.0 SQM. มายังหน้า ห้องน้ำ
ขั้นตอนที่ 3 • ติดตั้งเบรกเกอร์ก่อนที่หน้าห้องน้ำ เดินสายไฟเข้าเบรกเกอร์ก่อนที่จะเดินสายเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ขั้นตอนที่ 4 • ต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง ตามคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเครื่องทำน้ำอุ่น
ขั้นตอนที่ 5 • ปิดวาล์วน้ำ ต่อเชื่อมสายฝักบัวเดิมเข้าท่อน้ำออก สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นบางยี่ห้อจะมีชุดฝักบัวประกอบมาด้วย สามารถเลือกใช้ได้ทั้งใหม่และของเดิม
ขั้นตอนที่ 6 • ทดลองเปิดตรวจสอบรอยรั่วซึมต่างๆ และความร้อนของน้ำที่ออก

การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน

ขั้นตอนที่ 1 • การวางท่อน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน ควรจะเป็นท่อเหล็กหล่อ เหล็กกาจไนต์ เพื่อให้ทนกับอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นมาก และเพื่อความสวยงามควรจะเดินท่อฝังในผนังในระหว่างก่อสร้างเลย

ขั้นตอนที่ 2 • ขนาดสายไฟ สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนนั้น ควรมีขนาด 1.0  2.0 x 2 MA. และควรจะติดเบรคเกอร์ขนาด 10AM. ไว้ก่อนที่จะเดินสายไฟเข้าตัวเครื่องทำน้ำร้อน
ขั้นตอนที่ 3 • กำลังแรงดันน้ำเพื่อให้เครื่องทำน้ำร้อนทำงานได้อย่างดีนั้น กำลังแรงดันในท่อน้ำจะต้องสูง ฉะนั้นเมื่อต้องการจะติดเครื่องทำน้ำร้อนจะต้องเตรียมที่สำหรับการติดตั้งเครื่องปั๊มด้วย
ขั้นตอนที่ 4 • ตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน ฝักบัว อ่างล้างหน้าจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในการใช้งานและการเดินท่อน้ำในผนังไม่ยุ่งยากในการทำงาน

พัดลมไอเย็นคืออะไร

พัดลมไอเย็น คือ พัดลมที่ทำงานผ่านระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการลดอุณหภูมิขิงอากาศ โดยจะส่งผ่านน้ำกระจายไปยังแผ่นทำความเย็น ช่วยให้อุณหภูมิขิงอากาศลดลง 4-10 องศาเซลเซียส และไม่มีละอองน้ำออกมากับอากาศ

พัดลมไอเย็น กับ พัดลมไอน้ำ ต่างกันอย่างไร

พัดลมไอเย็น จะทำงานด้วยการดึงความร้อนของอากาศผ่านแผ่นทำความเย็นจนน้ำระเหยออก เหลือไว้เพียงอุณหภูมิที่ลดลง จึงทำให้พื้นที่โดยรอบรู้สึกเย็นสดชื่น โดยไม่มีความชื้นในอากาศ ซึ่งเหมาะกับบ้านพักอาศัยมากกว่า ในขณะที่พัดลมไอน้ำ จำทำงานโดยการพ่นละอองน้ำออกมา แล้วใช้พัดลมเป่าให้ละอองน้ำกระจายตัว จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความชื้น เช่น โรงเพาะชำ หรือที่โล่งแจ้ง แต่อาจไม่เหมาะกับที่อับ เช่น ภายในบ้าน หรือโรงอาหาร เป็นต้น

ทำไมต้องพัดลมไอเย็น Camarcio


พัดลมไอเย็น Camarcio ประหยัดกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศทั่วไปถึง 90% โดยใช้พลังงานเท่ากับพัดลม แต่ให้ความเย็นกว่าพัดลมทั่วไปถึง 4-5 องศาเซลเซียส การกระจายความเย็นของพัดลมไอเย็นยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะใช้น้ำเป็นสื่อกลาง จึงทำให้ไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม เป็นความเย็นที่สุดเท่าที่ความเย็นธรรมชาติจะให้ได้ นอกจากนี้ยังบำรุงรักษาง่ายและเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกด้วย

มาตรฐานสินค้าพัดลมไอเย็น Camarcio

 • Conformite Europene (CE) มาตรฐานการรับรองจากผู้ผลิตว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป
 • GS (German Safety) มาตรฐานการผลิตของสินค้าที่คุ้มครองในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับในประเทศเยอรมัน และประเทศแถบยุโรป
 • มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสลับ ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน

ทำอย่างไรจึงจะได้ความเย็นสูงสุดจากพัดลมไอเย็น Camarcio


หลักการใช้พัดลมไอเย็นคือการใช้ความเย็นจากน้ำและลม ทำให้ลมร้อนกลายเป็นลมที่เย็นขึ้นได้ หากลูกค้าต้องการระดับความเย็นที่มากขึ้นอาจใช้กล่องเจลทำความเย็นที่แถมไปกับตัวสินค้าหรือใส่ก้อนน้ำแข็งไปในถังจุน้ำได้ นอกจากนี้ในการติดตั้งตัวเครื่อง ควรติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางลม และควรจัดวางตัวเครื่องในบริเวณที่มีช่องหน้าต่างหรือประตูให้ลมเคลื่อนผ่าน เพราะแรงลมทั้งช่องลมเข้า-ออกจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำความเย็น

วิธีการดูแลรักษาพัดลมไอเย็น

 • เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิถาพ ลูกค้าควรดูแลรักษาเครื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยการ
 • ทำความสะอาดแผ่นรังผึ้งทุกเดือนด้วยการฉีดน้ำจนกว่าฝุ่นจะหมด เพราะฝุ่นจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง
 • ปล่อยน้ำที่เหลือค้างไว้ออกทุกเดือน เพราะน้ำที่เหลือใช้หรือค้างอยู่ในตัวเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งผลต่อความทนทานของตัวเครื่อง

ส่วนประกอบของเครื่องทำน้ำอุ่น Camarcio

faq_05

หม้อต้ม Grilon ได้รับการจดสิทธิบัตรออกแบบจาก U.S.A. Pat 5712951
เป็นรายแรกและรายเดียวที่กล้ารับประกันหม้อต้มนานถึง 10 ปี

 faq_06 • กระบอกทำความร้อน Grilon ออกแบบให้มีรอยต่อของน้ำน้อยที่
สุดเพื่อป้องกันน้ำรั่วจากการใช้งาน
• เก็บความร้อน ไม่ถ่ายเทความร้อนออกมาด้านนอก โดยขณะ
เครื่องทำงานจะสามารถจับกระบอกได้จะไม่รู้สึกว่าร้อน
(ทองแดงไม่สามารถจับได้)
• เป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าปลอดภัยต่อการใช้งาน
• ไม่เป็นสนิมหรือเกิดการกัดกร่อนเมื่อใช้กับน้ำบาดาล
• กระบอกทำความร้อน Grilon ออกแบบให้มีรอยต่อของน้ำน้อยที่
สุดเพื่อป้องกันน้ำรั่วจากการใช้งาน

 

เทียบกับหม้อทองแดงในเครื่องทำน้ำอุ่นแบรนด์อื่น

faq_07

ข้อดี มีความแข็งแรง และสามารถนำความร้อนได้ดี

ข้อเสีย กระจายความร้อนออกภาย ส่งผลเสียให้กับ แผงวงจร และส่วนประกอบอื่น ๆ รอบ ๆ หม้อต้ม กรณีเมื่อเลิกใช้งานจะเกิดความชื้นด้วยไอน้ำที่หลงเหลืออยู่ ส่งผลเสียให้กับวงจรอิเล็กทรอนิคส์,สายไฟ, จุดเชื่อมต่อ ต่างๆ และยังสามารถทำให้หม้อต้มเกิดสนิมได้

HEATER

faq_08

 • ไม่เป็นสนิมทนการกัดกร่อน
 • โครงสร้างแข็งแรงผลิตจากวัสดุ Incoloy800
 • อายุการใช้งานยาวนานมากกว่าวัสดุ อื่นมากกว่า 2 เท่า
 • High grade magnexium oxide

เซนเซอร์ควบคุมการทำงาน

faq_09

 • เครื่องจะไม่สามารถทำงานได้เมื่อไม่มีน้ำไหลผ่านอย่างเพียงพอ 15kpa-300kpa
 • หยุดการทำงานเองทันทีเมื่อไม่มีการไหลของน้ำ
 • การทำงานแม่นยำด้วยการใช้รีดสวิทช์เป็นตัวควบคุมการทำงาน

ระบบตัดไฟ ESD (Electric Safety Device)

faq_10

 • ป้องกันไฟฟ้าดูด/รั่ว จากการใช้งาน
 • ทำงานเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว 8mA ภายใน 0.008 วินาที
 • จะตัดระบบไฟฟ้าเมื่อมีไฟฟ้ารั่วออกมาจาก Heater

Double Safety

faq_11

 

 • เทอร์โม สตัส ( Thermostats ) อีกมาตรฐานของความปลอดภัย เทอร์โมสตัสนอกจากอันตรายของน้ำเดือดแล้ว ยังป้องกันตัวเครื่อง จากอุณหภูมิที่สูงเกินไปโดยจะตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิ 57 องศาและต่อกลับเองอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิลดลง 47 องศา
 • เทอร์โม คัทเอาท์ (THERMO CUT-OUT) นอกจากป้องกันอันตรายของน้ำเดือดแล้วยังป้องกันตัวเครื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปโดยจะตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 85 องศา

ฟิวส์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

faq_12

 • เพื่อความปลอดภัยในวงจรกันไฟฟ้ารั่วจะมีฟิวส์ตัดการทำงานเมื่อมีไฟฟ้าลัดวงจร ภายในตัวเครื่องทำน้ำอุ่น

จุดต่อสายไฟเข้าเครื่อง

faq_13

 • เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนจากไฟฟ้า และความร้อนจากการต่อสายไฟ เครื่องทำน้ำอุ่น Camarcio จึงใช้จุดต่อสายไฟแบบ เซรามิก

faq_14

 • เมื่อเกิดความร้อนจากไฟฟ้า และความร้อนจากการต่อสายไฟ หากเป็นเหล็กหรือพลาสติก จะเกิดการละลาย