AW_Web_Camarcio-121158

 

“น้ำ” เป็นทรัพยากรสำคัญของการดำรงชีวิต  ดังนั้น การประหยัดน้ำจึงถือเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ  เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร และลดค่าน้ำในแต่ละเดือนของบ้านคุณ สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีดังนี้

  1. ไม่ทิ้งขยะลงชักโครก

ทราบหรือไม่ว่าการทิ้งสิ่งของลงไปจำนวนมากในชักโครก  ไม่ว่าจะเป็น กระดาษชำระ ผ้าอนามัย ก้นบุหรี่หรือขยะอื่นๆ จะทำให้ชักโครกต้องใช้น้ำมากขึ้นในการชะล้าง อาจจะต้องกดน้ำหลายครั้ง กว่าจะชะล้างหมด และยังเป็นสาเหตุหลักในการทำให้ชักโครกอุดตันอีกด้วย

  1. ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำและก๊อกน้ำ

เชื่อหรือไม่ว่าการรั่วซึมเล็กน้อยของน้ำที่หยดออกจากก๊อกน้ำ อาจมีมากถึง 75 ลิตรต่อวัน ดังนั้น ควรตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและก๊อกน้ำเป็นประจำ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบการรั่วซึม

  1. ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน

หลายครั้งที่คุณเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน ทราบหรือไม่ว่าการเปิดก๊อกน้ำแต่ละครั้งคุณจะเสียน้ำไป 9 ลิตรต่อนาที หากคุณแปรงฟัน 3 นาทีคุณจะเสียน้ำไปถึง 27 ลิตร ดังนั้น ควรปิดก๊อกน้ำทุกครั้งขณะแปรงฟัน หรือเปิดใส่แก้วไว้สำหรับบ้วนปากแทน

  1. ตรวจสอบถังเก็บน้ำชักโครก

คุณควรตรวจสอบเป็นประจำ ว่าถังเก็บน้ำชักโครกของคุณมีน้ำรั่วซึมหรือไม่ เพียงใส่สีผสมอาหารลงไปในน้ำ หากน้ำรั่ว คุณจะพบว่าสีจะไหลออกมาให้เห็น และควรซ่อมแซมทันทีที่พบว่าเกิดการรั่วซึมของน้ำ

  1. ปิดน้ำขณะฟอกสบู่

เช่นเดียวกับการปิดน้ำขณะแปรงฟัน การปิดน้ำขณะฟอกสบู่จะช่วยให้คุณประหยัดน้ำได้ปริมาณมาก

  1. ซักผ้าครั้งละมากๆ

การเดินเครื่องซักผ้าในแต่ละครั้งจะเสียน้ำปริมาณเท่ากัน แม้ว่าจะใส่ผ้าน้อยกว่า ดังนั้น หากคุณใส่ปริมาณผ้าที่ซักในแต่ละถังให้มากขึ้น และลดจำนวนรอบในการปั่นผ้าลง จะช่วยให้คุณประหยัดได้มากกว่า