เครื่องกรองน้ำ

รุ่น ไส้กรอง Resin 10 นิ้ว(T 33)

  • ดูดสารละลายจำพวกหินปูน
  • ลดความกระด้างของน้ำ
  • กระบอกกรอง วัสดุ PP (Polypropylene)
  • อัตราการไหลสูงสุด 4 ลิตร/นาที ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ
  • อุณหภูมิสูงสุด 39-113°F , 4-45°C
  • แรงดันสูงสุด 60 PSI
  • อายุการใช้งานประมาณ 6-9 เดือน หรือ 4000 ลิตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ
  • ราคา 390 บาท

    สั่งซื้อได้ที่