บทความ

เครื่องกรองน้ำลักษณะไหนที่ควรเลือกใช้ให้ดีต่อทุกคนในครอบครัว

     ทุกวันนี้น้ำดื่มและน้ำใช้เป็นเรื่องที่ใครต่อใครก็ให้ความสำคัญ ด้วยเหตุผลเรื่องสุขอนามัย การประหยัดเงิน ความสะดวกสบายทำให้มีผู้เลือกใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อเหตุผลเหล่านั้น แล้วเครื่องกรองที่ดีต่อคนในครอบครัวต้องเลือกอย่างไร และควรแยกใช้เครื่องกรองน้ำใช้และน้ำดื่มหรือไม่ ตามไปหาข้อมูลพร้อม ๆ กันตอนนี้ได้เลย

Water Purifier

     เครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมจะใช้กับครอบครัว ควรมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการกรองน้ำสูง ซึ่งการเลือกเครื่องกรองควรเลือกที่กรองทั้งสิ่งสกปรกที่มองเห็นชัดด้วยตาเปล่า เช่น ฝุ่น สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ไปจนถึงสารที่มองไม่เห็นด้วยตาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นที่มากับน้ำ เพราะน้ำในแต่ละพื้นที่มีแหล่งที่มาต่างกัน บางพื้นที่มีแหล่งน้ำมาจากแหล่งธรรมชาติ บางพื้นที่อาจเป็นน้ำประปา จึงควรเลือกใช้เครื่องกรองด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งอันตรายและกลิ่นออกจากน้ำเป็นอย่างแรก

     คุณสมบัติต่อมาที่เครื่องกรองควรมีเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของทุกคนในครอบครัว คือ ขนาดเครื่องกรองต้องสอดคล้องกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว เพราะการเลือกเครื่องกรองน้ำนั้นต้องพิจารณาขนาด หากเป็นขนาดเล็กจะนิยมใช้กับครอบครัวทั่วไป แต่ถ้าเป็นเครื่องกรองขนาดใหญ่ก็เหมาะจะใช้กับครอบครัวใหญ่ไปจนถึงร้านค้าต่าง ๆ

     นอกจากต้องคำนึงถึงขนาดของเครื่องกรองแล้ว ยังต้องเลือกขั้นตอนในการกรองตั้งแต่ 1 ขั้นตอนไปจนถึงหลายขั้นตอน โดยความละเอียดของขั้นตอนการกรองขึ้นอยู่กับลักษณะน้ำและสิ่งปนเปื้อนในน้ำอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นขั้นตอนของเครื่องกรองน้ำยังเกี่ยวข้องกับลักษณะไส้กรอง เช่น ไส้กรอง PP , ไส้กรอง CTO ฯลฯ รวมถึงน้ำที่กรองแล้วนำไปใช้ก็มีจุดประสงค์ในการใช้ไม่เหมือนกัน เช่น น้ำดื่ม , น้ำใช้ เป็นต้น

   อีกหนึ่งลักษณะของเครื่องกรองที่ทุกครอบครัวควรรู้ คือ เครื่องกรองควรแยกตามลักษณะการใช้งาน 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องกรองน้ำใช้และเครื่องกรองน้ำดื่ม ซึ่งการแยกเครื่องกรองตามประเภทดังกล่าวก็เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม เพราะขั้นตอนการกรองและวัสดุในการกรองก็ต้องแตกต่างด้วยเช่นกัน ฉะนั้นเพื่อให้เครื่องกรองเหมาะกับทุกคนในครอบครัว การแยกเครื่องกรองน้ำใช้และเครื่องกรองน้ำดื่มจึงต้องให้ความสำคัญก่อนการเลือกใช้

   สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกและนวัตกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต ซึ่งเครื่องกรองน้ำใช้และน้ำดื่มจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการสร้างสุขลักษณะและลดอันตรายบางอย่างที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำได้ ทั้งนี้วิธีการพิจารณาเครื่องกรองที่ดีและเหมาะกับทุกคนอย่างที่ได้พูดถึงมานั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าได้ใช้เครื่องกรองที่มีคุณภาพจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวมีน้ำดื่มและน้ำใช้แบบปลอดภัยหายห่วง