บทความ

ศึกษากำลังดูดและกำลังไฟของเครื่องดูดฝุ่นก่อนตัดสินใจเลือกใช้งาน

     เหตุผลเพื่อตัดสินใจเลือกใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแม้จะมีหลายสาเหตุด้วยกัน แต่สองปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาทุกครั้ง คือ กำลังดูดฝุ่นและกำลังไฟของเครื่องแต่ละรุ่น เพราะเหตุผลทั้งสองข้อนี้จะกลายเป็นเรื่องสำคัญเมื่อต้องใช้งาน ศึกษาเรื่องสำคัญก่อนเพื่อให้ตัดสินใจไม่พลาดในการเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีคุณภาพ

Vacuum

5 สร้างเสริมสุขภาพที่ดี ด้วยอากาศบริสุทธิ์จากเครื่องฟอกอากาศ

     กำลังไฟสำคัญและจำเป็นในการเลือกเครื่องดูดฝุ่น แม้การเลือกทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยอาจทำให้ใคร ๆ ต่างก็กังวลใจเรื่องราคาเครื่องดูดฝุ่นมากกว่าคุณภาพการใช้งาน แต่คราวนี้ขอให้ลองกลับไปทบทวนใหม่ว่ากำลังไฟที่ใช้กับเครื่องแต่ละรุ่นนั้นมีความสำคัญและเหมาะสมอย่างไรกับบ้านตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ใช้กำลังไฟจากเครื่องได้เหมาะสมกับพื้นที่และพื้นผิวที่ต้องทำความสะอาด ซึ่งกำลังไฟในเครื่องมีตั้งแต่ 700 วัตต์ไปจนถึง 2,000 วัตต์ นอกจากจะใส่ใจเรื่องพื้นที่แล้ว พื้นผิวก็ยังเกี่ยวข้องกับกำลังไฟของเครื่องดูดฝุ่น เช่น พรมหนาจำเป็นต้องใช้กำลังไฟสูงเพื่อให้ฝุ่นที่ฝังตัวในผืนพรมหลุดออกจนหมด แต่ถ้าเป็นพื้นไม้ กระเบื้อง ปาร์เกต์ ฯลฯ หรือพื้นผิวเรียบที่ไม่มีฝุ่นฝังตัวมาก จะใช้เครื่องที่มีกำลังไฟฟ้าไม่สูงมากนัก

   กำลังดูดฝุ่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม หากแยกประเภทเครื่องดูดฝุ่นตามกำลังดูดฝุ่นจะช่วยให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยเครื่องมีกำลังดูด 3 ประเภท ทั้งการดูดฝุ่นแบบแปรงหมุน การดูดฝุ่นเข้าเครื่องโดยตรงและการดูดฝุ่นแบบสั่นสะเทือน แต่ละประเภทจะใช้พลังงานและวิธีการดูดฝุ่นที่แตกต่างกันไป โดยการดูดฝุ่นแบบสั่นสะเทือนจะมีระบบสั่นสะเทือนอยู่ด้านในเครื่อง หลักการคือทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วจึงดูดฝุ่นเข้าไปในเครื่อง ส่วนการดูดฝุ่นแบบแปรงหมุนนั้น ขนแปรงอยู่รอบ ๆ แกนหมุน จนทำให้ฝุ่นโดยรอบฟุ้งกระจาย แล้วจึงดูดเข้าไปในเครื่อง ซึ่งลักษณะการดูดแบบนี้จะใช้กับพื้นผิวที่ไม่หนามากนัก เช่น พรมขนสั้น เป็นต้น และลักษณะการดูดฝุ่นเข้าเครื่องโดยตรงเป็นประเภทที่ดูดฝุ่นตรงเข้าเครื่องสมชื่อ ไม่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่น ทำให้เหมาะสมกับพื้นที่โล่งและพื้นผิวราบเรียบ เช่น กระเบื้อง ไม้ เป็นต้น

   หากราคาเครื่องดูดฝุ่นเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาคิดพิจารณา การเลือกกำลังไฟและกำลังดูดฝุ่นก็เป็นเรื่องสำคัญว่าคุณสมบัติของเครื่องดูดฝุ่นที่กำลังจะเลือกซื้อมาใช้งานนั้นคุ้มค่าและเหมาะสมกับราคาหรือไม่ ซึ่งกำลังไฟและกำลังดูดฝุ่นนั้นจะต้องสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ รวมถึงลักษณะพื้นผิวด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้อะไรก็ตามคงต้องพิจารณาปัจจัยให้รอบด้าน มากกว่าการให้ความสำคัญกับราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สิ่งที่เลือกมานั้นดี มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานนั่นเอง