บทความ

ประโยชน์ 4 ข้อของระบบกรองอากาศในเครื่องดูดฝุ่นต่อผู้ใช้งาน

     ฝุ่นละอองภายในบ้านไม่ได้สร้างปัญหาเรื่องความสะอาดอย่างเดียว แต่ก็ยังปัญหาด้านสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องคำนึงด้วย การใช้เครื่องดูดฝุ่นจึงเป็นการช่วยให้บ้านสะอาดและยังช่วยเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกคน อย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงระบบกรองอากาศในเครื่องก็เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานไม่ควรลืม เพราะถ้ารู้ข้อดีของระบบกรองอากาศแล้วจะทำให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์รอบด้านมากกว่าที่คิด

Vacuum

  • ระบบกรองอากาศช่วยลดฝุ่นฟุ้งกระจาย แม้จะดูดฝุ่นได้ปริมาณมากแต่ถ้าไม่มีระบบกรองอากาศหรือกรองฝุ่นที่ดีก็จะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และจะยิ่งเพิ่มงานบ้านและภาระให้มากกว่าเดิม ดังนั้นจึงมีเครื่องดูดฝุ่น Camarcio หรือเครื่องอื่น ๆ ที่จัดการฝุ่นหลังจากดูดฝุ่นและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว โดยจัดเก็บไว้ในตัวเครื่องไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายได้อีก
  • กรองฝุ่นด้วยแผ่นกรอง HEPA สบายใจหายห่วง เรื่องงานบ้านเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การใช้นวัตกรรมมาทำให้งานบ้านสะดวกสบายขึ้นจึงเป็นเรื่องดี ยิ่งนวัตกรรมอย่างแผ่นกรอง HEPA ยิ่งช่วยให้การดูดฝุ่นได้ประโยชน์สูงสุด เพราะแผ่นกรอง HEPA สามารถกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กได้จำนวนมาก ทำให้อากาศที่ปล่อยออกจากตัวเครื่องหลังจากดูดฝุ่นเข้าไปเป็นอากาศที่สะอาดและไม่ย้อนกลับมาทำร้ายผู้ใช้งาน ซึ่งเครื่องดูดฝุ่น Camarcio ก็ใช้นวัตกรรมนี้เพื่อกรองอากาศหลังจากดูดฝุ่นเช่นเดียวกัน
  • ทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นไม่ยากเลย ระบบกรองอากาศหรือกรองฝุ่นที่มีอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นยังมีที่เก็บฝุ่นอย่างถุงผ้า ถังเก็บฝุ่น ฯลฯ ที่ช่วยเก็บฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจายออกนอกตัวเครื่อง แม้จะดูดฝุ่นเข้าไปในเครื่องแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีที่เก็บฝุ่นให้มิดชิดหลังกรองอากาศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นเหล่านี้ก็ง่ายและไม่ยุ่งยากแม้แต่นิดเดียว
  • ลดความเจ็บป่วยให้ทุกคนในครอบครัว เมื่อทำความสะอาดบ้านทุกครั้ง จุดประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในครอบครัว ซึ่งเครื่องดูดฝุ่นที่มีระบบกรองอากาศที่ดีจะนึกถึงผู้ใช้งานเป็นหลักเพราะผู้ใช้งานรวมถึงทุก ๆ คนในบ้านจะลดการสูดดมฝุ่นละอองเข้าปอดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคปอด เป็นต้น
  •    จากประโยชน์ทั้ง 4 ข้อของระบบกรองอากาศทำให้ผู้ใช้งานต่างวางใจได้ว่าการใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ให้ความสำคัญกับระบบกรองอากาศถือเป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานบ้าน รวมถึงลดโอกาสเกิดการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นละออง ฉะนั้นเมื่อต้องเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ต้องไม่ลืมพิจารณาระบบกรองอากาศภายในเครื่องร่วมด้วย