เครื่องกรองน้ำ

รุ่น ไส้กรอง Ceramic สำหรับ CM 012

  • กรองสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรคที่ปนมากับน้ำ เช่น แบคทีเรีย กรองสนิมเหล็กและสารแขวนลอยต่างๆ
  • ความละเอียดในการกรอง 0.3 ไมครอน
  • แรงดัน 15-40 PSI
  • อุณหภูมิสูงสุด 39-100°F , 4-38°C
  • อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ
  • อายุการใช้งานประมาณ 9-12 เดือน หรือ 6000 ลิตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ
  • ราคา 450 บาท

    สั่งซื้อได้ที่