เครื่องกรองน้ำ

รุ่น ไส้กรอง Inline UF Membrane

  • กรองละเอียด 0.01 ไมครอน มีความสามารถในการกรอง
  • สิ่งสกปรก คลอรีน เชื้อโรคบางชนิด และสารละลายต่างๆได้อย่างดี
  • แรงดัน20-100 PSI
  • อุณหภูมิสูงสุด 39-100°F , 4-38°C
  • อัตราการไหลสูงสุด 4 ลิตร/นาที ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ
  • กระบอกกรอง วัสดุ PP (Polypropylene)
  • อายุการใช้งานประมาณ 9-12 เดือน หรือ 6050 ลิตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ
  • ราคา 890 บาท

    สั่งซื้อได้ที่