เครื่องกรองน้ำ

รุ่น สารกรองคาร์บอน 50 ลิตร

  • กรองสี กลิ่น คลอรีน และสารพิษต่างๆ
  • ราคา 3,690 บาท

    สั่งซื้อได้ที่